Pojam: Dekanter

Traženi pojam

Dekanter

Staklena posuda specijalnog obliha sa širokim dnom i uskim, dugačkim grlom za dekantiranje vina.

Vezani pojmovi