Pojam: Emulgator

Traženi pojam

Emulgator

Materija koja omogućava stabilnu fazu odnosno spoj masne i tečne faze, a važni su na primjer, za proizvodnju majoneza