Pojam: Maceracija

Traženi pojam

Maceracija

Postupak namakanja krute materije (voće, aromatično bilje) u tečnosti (alkohol).