Pojam: Vok

Traženi pojam

Vok

Posuda za pripravljanje hrane od livenog gvožđa

Sinonim

wok