Nina Rašević

Nina Rašević

Biografija

Zahvatila sam kašiku nepoznatog prihvativši pisanje bloga o hrani, reakcija na prvi ‘zalogaj’ je upravo naziv istog - o moj blože. Dok se varila čitava ideja o tome, ukus je postajao sve sličniji prethodnim i više ne tako nepoznat. Mogla sam da ga poredim sa svojom opsjednutošću arhitekturom, dizajnom, aranžiranjem i fotografijom. Zašto? Kada bi tražili sastojke koji ih sjedinjuju bili bi slični. Estetika, stvaranje i kreativnost. Gledajući kroz tu prizmu, time prestaje rutina u samom činu kuvanja i preobražava se u umjetnost. I zašto onda kuvati kad možeš stvarati?

Od autora: 8