var sty = sty || {}; sty.gastro_urls = { searchApi: "/pretraga/api", vineTypeSearch: "/pretraga/vino-za-kategoriju" };